Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1099

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1099 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1099
Zon 1A
Referensnummer 37137_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147490_HST Ben, 527285_HST Kärl, 578992_HST Ring, 578993_HST Ringformad pärla, 578996_HST Bryne, 579005_HST Kniv, 579006_HST Klinknagel, 579008_HST Krampa, 579009_HST Fragment