Bj 865

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: 2,2 × 1,0 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Kistgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 865 Skelettgrav, Grav, Kistgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 865
Zon 1C
Referensnummer 37342_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147606_HST Ben, 415237_HST Rundspänne, 415239_HST Rundspänne, 456868_HST Antropomorft hänge, 574974_HST Pärla, 574975_HST Spik, 574976_HST bygelsax, 574977_HST Kniv, 574978_HST Bipolär vikt, 574979_HST Smälta, 574980_HST Yxa, 574981_HST Kistspik