Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 723

Yttre beskrivning: Diameter 5,8 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, uppgifter saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 723 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 723
Zon 1C
Referensnummer 37223_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147479_HST Ben, 469732_HST Kärl, 469735_HST Klinknagel, 469744_HST Järnfragment, 469750_HST Stift, 469756_HST kniv/knivslida, 469765_HST Ämbar