Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 801

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2.4 × 1,4 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 801 Kammargrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 801
Zon 1C
Referensnummer 37292_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 566517_HST Spjut, 566523_HST Kniv, 566526_HST Föremål