Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 221

Yttre beskrivning: Diameter 2,1-2,3 meter, flack., Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 221 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 221
Zon 1D
Referensnummer 37037_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148085_HST Ben, 148275_HST Ben, 482093_HST Kärl, 482094_HST Ägg, 482113_HST sammansatt enkelkam, 525836_HST Kärl, 575059_HST Ben