Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 972

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,6 meter, Djup 0,5 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 972 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 972
Zon 1A
Referensnummer 37444_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 415245_HST Rundspänne, 613889_HST Pärla, 613890_HST Kniv, 614499_HST Pincett, 614500_HST Rund vikt