Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 119

Yttre beskrivning: Avlång, Längd 9,6 meter, Höjd 2,4 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Mått saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 119 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 119
Zon 1E
Referensnummer 36946_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147459_HST Ben, 148595_HST Ben, 451522_HST Runt hänge, 473547_HST Kärl, 473551_HST Ögonpärla, 473580_HST nit/spik