Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 30

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager i högens norra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 30 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 30
Zon 1E
Referensnummer 36859_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147745_HST Ben, 148424_HST Ben, 448700_HST Vikt, 448703_HST Vikt, 448707_HST Spets, 448724_HST lancettformad spets, 448725_HST Kniv, 448726_HST Beslag, 448727_HST Spik, 448728_HST Klinknagel, 448729_HST Beslag, 448730_HST Ring, 448731_HST Föremål, 448732_HST Föremål