Bj 893

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,75-0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,6 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 893 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 893
Zon 1B
Referensnummer 37366_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147219_HST Ben, 147233_HST Ben, 579979_HST Silverfoliepärla, 579993_HST bygelsax, 579995_HST Kniv, 579999_HST Bultlåsnyckel