Bj 869

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 869 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 869
Zon 1C
Referensnummer 37345_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148239_HST Ben, 452501_HST sölja/spänne, 452504_HST Ring, 452506_HST Bleck, 575007_HST pärla/hänge, 575009_HST Spik