Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 187

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 187 Brandgrav, Grav, Hög
Datering 928 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [unr]: Bj 187
Zon 1B
Referensnummer 37008_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147324_HST Ben, 479140_HST Arabiska mynt, 479143_HST sammansatt enkelkam, 479145_HST Kniv, 479154_HST Bandformigt föremål, 479175_HST Bleck, 479196_HST Fiskekrok, 479211_HST Lås, 479221_HST Kniv, 479287_HST nit/spik, 523634_HST Kärl, 525700_HST Kärl