Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 985

Yttre beskrivning: Flack, Inre beskrivning: Kammare, 2,2 × 1,3 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 985 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 985
Zon 1A
Referensnummer 37456_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107838_HST Torshammarring, 147982_HST Ben, 147983_HST Ben, 452642_HST Ringspänne, 613892_HST Kärl, 614633_HST Kam, 614634_HST Kniv, 614635_HST Hängbryne, 614636_HST Föremål, 614642_HST Flaska, 614643_HST Knapp, 614644_HST Nyckel, 614645_HST Föremål, 614646_HST Spjut, 614647_HST Sköld