Arkeologisk, kontext

Bj 906

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 906 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37378_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U