Bj 906

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 906 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 906
Zon 1B
Referensnummer 37378_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147608_HST Ben, 147903_HST Ben, 148178_HST Ben, 524842_HST Kärl, 524848_HST Kärl, 583363_HST Pärlhänge, 583365_HST Pärla, 583366_HST Beslag, 583367_HST Oval spännbuckla P52, 583368_HST Pil, 583371_HST nit/spik, 583373_HST konkretion, 583403_HST Enkelkam, 583448_HST Föremål, 583479_HST Nit