Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 96

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,4 × 0,9 meter, med 2 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 96 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [unr]: Bj 96
Zon 1E
Referensnummer 36923_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147180_HST Ben, 147181_HST Ben, 147182_HST Ben, 147183_HST Ben, 147698_HST Ben, 464818_HST Kantbeslag, 465039_HST Föremål, 466397_HST Rundsköld, 466403_HST Nyckel, 466415_HST plåtfragment, 466419_HST Pärla, 466428_HST Flinta, 466440_HST Kärl, 466442_HST Kärl, 466443_HST nit/spik, 466550_HST Spik