Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 892

Yttre beskrivning: 8,7 × 0,8 meter, Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 892 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 892
Zon 1B
Referensnummer 37365_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147603_HST Ben, 527365_HST Kärl, 579895_HST Nit, 579898_HST Spik, 579903_HST nit/spik, 579912_HST Silverfoliepärla, 579931_HST nit/spik, 579937_HST Kärl, 579957_HST Platta