Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 211

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 211 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 211
Zon 1F
Referensnummer 37028_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148269_HST Ben, 480440_HST nit/spik, 480510_HST Kärl, 480523_HST Skiva, 480552_HST Skiva, 480563_HST Pärla, 480565_HST Föremål