Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 107

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl i högens mitt. Saknar brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 107 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 107
Zon 1B
Referensnummer 36934_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 525279_HST Kärl