Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 209

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 209 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 209
Zon 1F
Referensnummer 37026_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148081_HST Ben, 148087_HST Ben, 148138_HST Ben, 480274_HST Kärl, 480279_HST Kärl, 480313_HST sammansatt enkelkam, 480322_HST Mosaikpärla, 480335_HST Amulettring, 480362_HST Knivslida, 480374_HST Oval spännbuckla, 480380_HST Smälta, 480393_HST nit/spik, 611426_HST Fragment