Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1060

Yttre beskrivning: Grav?, Yttre gravskick: Mått saknas, Inre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1060 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Fynd sannolikt i fyllningen, [unr]: Bj 1060
Zon 1A
Referensnummer 37099_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 448674_HST Nål, 448919_HST Kniv, 448923_HST Ten, 448926_HST Spänne, 448929_HST nit/spik, 448931_HST Järnfragment, 448933_HST Ring