Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 941

Yttre beskrivning: 11,2 × 13,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Uppgift oklar, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 941 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 941
Zon 1C
Referensnummer 37413_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U