Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1016

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1016 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1016
Zon 1D
Referensnummer 37060_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147365_HST Ben, 527118_HST Kärl, 575167_HST Ben, 622185_HST nit/spik, 622187_HST Pilspets, 622189_HST Fragment, 622192_HST Kam, 622194_HST Föremål