Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 95

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager med rester av 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 95 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 95
Zon 1E
Referensnummer 36922_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147175_HST Ben, 147176_HST Ben, 147177_HST Ben, 147178_HST Ben, 147179_HST Ben, 147696_HST Ben, 466284_HST Nubb, 466300_HST Nubb, 466305_HST Krampa, 466310_HST Enkelkam, 466321_HST Kärl, 466325_HST Torshammarring, 466337_HST Klinknagel, 466343_HST benfragment