Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 219

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Inre beskrivning: Brandlager saknades, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 219 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 219
Zon 1D
Referensnummer 37196_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U