Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 153

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 153 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 153
Zon 1B
Referensnummer 36976_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148220_HST Ben, 451701_HST Kedja, 451702_HST Nålhus, 451709_HST Ring, 575876_HST Kam