Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 700

Yttre beskrivning: Diameter 2,7 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 700 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 700
Zon 1C
Referensnummer 37202_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452098_HST Föremål, 466783_HST Pärla, 466784_HST Pärla, 466787_HST Bryne, 466790_HST Järnfragment, 466794_HST Kärl, 466797_HST järnslagg