Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 174

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 174 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [unr]: Bj 174
Zon 1E
Referensnummer 36996_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148209_HST Ben, 478345_HST Vikt, 478356_HST sammansatt enkelkam, 478360_HST Isbrodd, 478361_HST Kantbeslag, 478365_HST Pilspets, 478420_HST nit/spik, 525656_HST Kärl, 525657_HST Kärl