Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 740

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: brandgrav

Arkeologisk kontext 740 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 740
Zon 1C
Referensnummer 37237_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147535_HST Ben, 526648_HST Kärl, 545840_HST Bipolär vikt, 545930_HST Spik, 545932_HST Nit, 545935_HST nit/spik, 545940_HST Band