Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 94

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav, Skelettgrav

Arkeologisk kontext 94 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 94
Zon 1E
Referensnummer 36921_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 94A Brandgrav, 94B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147170_HST Ben, 147171_HST Ben, 147172_HST Ben, 147173_HST Ben, 147174_HST Ben, 147372_HST Ben, 147682_HST Ben, 147716_HST Ben, 466109_HST Ten, 466184_HST kamnit, 466215_HST Ten