Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 45

Yttre beskrivning: Diameter 11,4 meter, Höjd 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 45 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Oklar undernumrering av delarnas fyndposter, [unr]: Bj 45
Zon 1B
Referensnummer 36873_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 45 Skelettgrav, 45A/B Brandgrav
Huvudpost 137416_U