Bj 901

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Kammare, 1,8 × 1,2 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav