Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 105

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 105 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 105
Zon 1B
Referensnummer 36932_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 105A Skelettgrav, 105B Skelettgrav, 105C Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147818_HST Ben, 148305_HST Ben, 458545_HST Bröd, 525263_HST Kärl, 525265_HST Kärl