Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1155

Yttre beskrivning: Grav?, Inre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,15 meter, Yttre gravskick: Brandlager saknades, Inre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1155 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1155
Zon 1B
Referensnummer 37178_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U