Bj 181

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 181 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [unr]: Bj 181
Zon 1B
Referensnummer 37003_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147439_HST Ben, 478680_HST sammansatt enkelkam, 478681_HST Bröd, 478683_HST hasselnöt, 478684_HST Torshammarring, 478735_HST Krampa, 478753_HST Stift, 478787_HST Torshammarring, 478793_HST Nit, 478824_HST nit/spik, 478825_HST Kärl, 478826_HST Föremål, 523636_HST Kärl, 616578_HST Fragment