Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1075

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1075 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1075
Zon 1A
Referensnummer 37113_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147781_HST Ben, 452988_HST Föremål, 524884_HST Kärl, 527296_HST Kärl