Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1051

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1051 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1051
Zon 1A
Referensnummer 37092_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147366_HST Ben, 527272_HST Kärl, 615253_HST Fodralkam, 615318_HST Föremål, 615337_HST nit/spik/föremål