Arkeologisk, kontext

Bj 879

Arkeologisk kontext 879
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37481_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U