Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1018

Yttre beskrivning: 1,7 × 1,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 0,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1018 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1018
Zon 1D
Referensnummer 37062_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 622200_HST nit/spik