Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 32

Yttre beskrivning: 10,8 × 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 32 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Sammanbygd med Bj 33., [unr]: Bj 32
Zon 1E
Referensnummer 36861_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 525152_HST Kärl