Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1073

Inre beskrivning: Brandlager saknades, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: skelett/brandgrav

Arkeologisk kontext 1073 Skelettgrav, Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1073
Zon 1A
Referensnummer 37111_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524883_HST Kärl