Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1159

Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Djup 2 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1159 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I eller vid stadsvallen, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1159
Zon 1B
Referensnummer 37182_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147876_HST Ben, 596873_HST Oval spännbuckla, 596878_HST Treflikigt spänne, 596879_HST Ringspänne, 598934_HST Bipolär vikt, 598938_HST Bipolär vikt, 598954_HST bygelsax, 598962_HST konglomerat, 598968_HST Kniv, 598980_HST Fragment, 598989_HST preparat, 598995_HST Knivslida, 599003_HST Ring, 599007_HST Textilfragment, 610361_HST Ring, 610369_HST Treflikigt spänne, 610379_HST Fragment, 610387_HST Läderfragment, 611470_HST Ben