Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 781

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 781 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 781
Zon 1C
Referensnummer 37276_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147541_HST Ben, 147928_HST Ben, 526787_HST Kärl, 563676_HST nit/spik