Arkeologisk, kontext

Bj 180

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 180 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 180
Zon 1B
Referensnummer 37002_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U