Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 217

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 217 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 217
Zon 1F
Referensnummer 37034_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148034_HST Ben, 481900_HST Föremål