Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 190

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 190 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 190
Zon 1F
Referensnummer 37191_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148477_HST Ben