Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 10

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 10 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 10
Zon 1B
Referensnummer 36842_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 10A Brandgrav, 10B Kistgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148281_HST Ben