Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1013

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,7 meter, Djup 1,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1013 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering I Stadsvallen; Barngrav, [unr]: Bj 1013
Zon 1A
Referensnummer 37057_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147500_HST Ben, 147880_HST Ben, 148086_HST Ben, 148468_HST Ben, 622172_HST Kistspik