Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 737

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 737 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Dubbelgrav. Har ben som ej kunnat kopplas till respektive delkontext (A eller B), [unr]: Bj 737
Zon 1C
Referensnummer 37234_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 737A Kistgrav, 737B Kistgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 146946_HST Ben, 146947_HST Ben, 147979_HST Ben, 148396_HST Ben, 464984_HST Pärla