Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 809

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Diameter 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 809 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 809
Zon 1C
Referensnummer 37298_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148153_HST Ben, 148450_HST Ben, 566966_HST Kantbeslag, 566970_HST nit/spik, 566975_HST Ring