Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 722

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 722 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 722
Zon 1C
Referensnummer 37222_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148313_HST Ben, 469714_HST Svärd, 469716_HST Klinknagel, 469720_HST nit/spik, 469723_HST Torshammarring, 469727_HST Enkelkam, 469728_HST Ten, 469729_HST Kärl, 469730_HST Kärl