Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 738

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 738 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37235_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U