Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 738

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 738 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 738
Zon 1C
Referensnummer 37235_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452320_HST Rundspänne, 452327_HST Treflikigt spänne, 480302_HST Kistspik, 480323_HST Mynthänge, 480327_HST Pärla, 480331_HST Eldstål, 480334_HST Eldslagningsflinta, 480353_HST bultlåsnyckel/järnfragment, 480366_HST miniatyrkniv, 480370_HST skobrodd, 480371_HST Kärl, 480372_HST Dirhem, 480373_HST Järnfragment